Plan Proxecta de innovación educativa Aliméntate Ben!

Tempo estimado de lectura 3 min 41 sg


Esta iniciativa preséntase como unha estratexia didáctica, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, con convocatoria pública aberta para todos os centros escolares públicos e concertados.

65.png 
 
 

O proxecto Aliméntache Ben! parte da estratexia educativa do Plan de acción para a prevención do sobrepeso e a obesidade (Plan Obesidade Zero en Galicia), da Dirección Xeral de Saúde Pública, e canalízase na escola a través do Plan Proxecta de innovación educativa, da consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

O proxecto divídese en varias modalidades que abarcan os distintos niveis educativos, desde educación infantil hasta bacharelato e/ou formación profesional. Todas elas buscan traballar todas as dimensións do feito alimentario dunha maneira integral e transversal na comunidade de referencia do alumnado, e responden á necesidade de que o alumnado adquira e consolide hábitos alimentarios adecuados e desenvolva as competencias necesarias para facer eleccións saudables no futuro.

A modalidade Nutriescolas 0 está destinada a educación infantil e xunto coa modalidade Nutriescolas 1, enfocada a educación primaria, pretenden que o alumnado adquira hábitos saudables, en paralelo ao seu propio proceso de crecemento integral e mediante as catas e a manipulación de alimentos, a estimulación sensorial e o desenvolvemento das emocións paralelas ao feito alimentario. Tentarase tamén espertar o interese polo coñecemento da súa contorna.

A modalidade Nutriescolas 2 está destinada a educación secundaria e é un proxecto de investigación-acción educativa. Ao finalizar o curso, os escolares serán capaces de facer eleccións alimentarias saudables como consumidores responsables e por medio de decisións ben informadas, incluído a análise crítica das estratexias publicitarias na promoción e venda de alimentos. O alumnado deberá construír o seu propio campo de coñecemento e formar a súa opinión por medio do seu traballo de investigación, do debate cos seus compañeiros e co profesorado.

A modalidade Cociñando con saúde está destinado a formación profesional. Ten como obxectivo xeneral que o alumnado consiga competencias e habilidades básicas para a súa futura actividade laboral, adaptando os seus coñecementos á crecente demanda das tendencias dos consumidores actuais ligadas a integrar a saúde, xunto coa gastronomía e as artes culinarias, no campo da restauración.

Unha vez elixido o proxecto máis adecuado ás necesidades educativas do alumnado, póñense ao dispor do profesorado outros recursos opcionais co fin de complementar o proceso educativo. Neste apartado inclúense: Froita e leite na escola, Ti si que es un bo peixe Fai click non teu bocata para a promoción dos devanditos alimentos e para dar a coñecer as múltiples virtudes das conservas do mar. Ademais, por medio do recurso Máis alá do prato, os escolares poderán analizar o sistema alimentario, estudando todas as fases (produción, comercialización, consumo etc.) e a pegada ecolóxica que levan consigo cada unha delas, poñendo en valor o comercio e a produción local. Por último, ofrécense charlas formativas sobre a prevención, identificación e manexo dos trastornos da conduta alimentaria desde as aulas destinadas ao persoal docente.

A información para os teus, rigurosa

O proxecto RISCAR está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020