Plan Obesidade Zero en Galicia

11 de Maio de 2022
Tempo estimado de lectura 3 min

Nas últimas décadas, a obesidade xurdiu como un problema emerxente na nosa poboación e supón un desafío para a súa abordaxe desde unha perspectiva de Saúde Pública que, contemplada como un acto colectivo, debe asegurar un óptimo estado de saúde para a súa poboación de referencia, produto á súa vez de diferentes niveis de influencia.
 
As condicións nas que as persoas crecen, xogan, aprenden e traballan son factores determinantes en tanto que modulan e modifican o estilo de vida dunha poboación. De feito, a epidemia da obesidade e de todas as enfermidades crónicas non trasmisibles revelou como o estado de saúde da poboación vese determinado por factores socioeconómicos, culturais e sociais. Devanditos factores transcenden ás políticas sanitarias e involucran a todos os sectores e administracións.
 
A Conferencia Mundial de Promoción da Saúde, celebrada en Helsinqui no ano 2013, instou os gobernos a comprometer como prioridade política a equidade en saúde, a actuar sobre os seus determinantes sociais e a asegurar as estruturas, procesos e recursos eficaces que faciliten a implantación do devandito enfoque a todos os niveis e sectores sociais. Ademais, a través do liderado, a colaboración, a promoción e a mediación, anímase a incluír ás comunidades, aos movementos sociais e á sociedade civil a participar, capacitando á súa poboación de referencia no autocoidado e a xestión da súa saúde.
 
O Plan Obesidade Zero en Galicia non fai máis que recoller ditas expectativas. Desenvolveuse mediante o consenso, a consulta e a participación dos distintos sectores sociais e ten en conta o binomio educación máis contorna, identificando accións tanto para a alfabetización da saúde, como para permitir que as contornas sexan saudables e seguras.
 
O seu desenvolvemento implica o traballo conxunto das administracións, tanto autonómicas como locais, os axentes sociais e empresariais mediante a abordaxe da saúde en todas as políticas e coa saúde pública actuando como bisagra na coordinación de todos os actores implicados e levando a Galicia á vangarda na prevención do sobrepeso e a obesidade en toda a poboación.

A información para os teus, rigurosa

O proxecto RISCAR está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020