Enquisa deporte e persoas con discapacidade

19 de Outubro de 2022
Tempo estimado de lectura: 2 min 30 sg

 

Dentro das accións vencelladas do Plan Obesidade Zero, venimos traballando nos últimos meses nun grupo de traballo sobre Deporte e persoas con discapacidade coa Secreatría Xeral para o Deporte, o Clúster Industria Deporte Galego, a Fegamp e diferentes asociacións relacionadas co deporte e con persoas con discapacidade.

 

encuesta.jpg
 

 

Neste tempo deseñamos dous cuestionarios para coñecer o contexto como primeiro paso para poder elaborar unha guía que permita mellorar o acceso das perosas con discapacidade ao deporte.

Se xestionas un servizo deportivo, gustaríanos que cubriras o «Cuestionario de servizos deportivos para persoas con discapacidade»

Se eres unha persoa con discapacidade gustaríanos que cubriras a «Enquisa sobre hábitos deportivos para persoas en situación de discapacidade»

Os enlaces estarán dispoñibles ata a 15/11/2022.

Moitas grazas pola vosa participación

A información para os teus, rigurosa

O proxecto RISCAR está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020