Newsletter

“Xanela Aberta á Familia” é unha canle de información, que pretende apoiar e asesorar tanto aos proxenitores como ao persoal titor e coidador, na crianza infantil e na adolescencia, aportando confianza nos coidados e favorecendo a procura do benestar dos menores.

Inscríbete e poderás recibir no teu correo electrónico boletíns coa información das novas publicadas que poidan ser do teu interese sobre o coidado, a saúde e o desenvolvemento infantil. ​

A información para os teus, rigurosa

O proxecto RISCAR está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020