Estimulación motriz de 6 a 9 meses

27 de Xaneiro de 2021
Tempo estimado de lectura: 4 min
 
 
A continuación expóñense os obxectivos, actividades e pautas para este terceiro trimestre de vida do bebé.
 
Lembra que o mellor regalo para un neno é ofrecerlle as oportunidades necesarias para desenvolver todo o potencial xenético que herdaron, así como percorrer o camiño do seu desenvolvemento ao seu lado, sentindo toda a atención dos seus pais.
 
Obxetivos

 

AF_1 ano _obj_6_9_Gal.png

Actividades
 • Movementos vestibulares (Equilibrio)
  • Realizar carreiras levándoo en brazos. A modo.
  • Cantarlle cancións mentres paseamos pola rúa, á vez que nos movemos con ritmos e pasos diferentes.
  • Sentados ou de pé, co bebé en brazos e en posición horizontal. Subímolo e baixámolo coma se rodase polo noso peito.
  • Balancealo, suavemente, a esquerda e dereita, coma se o arrandeáramos.
  • Tombados no chan ou na cama, co neno sobre o noso peito, suxeito cos nosos brazos, facemos xiros a esquerda e dereita á vez que levamos ao neno nos desprazamentos.
  • Bailar co bebé en brazos ao ritmo da música. Camiñar cara adiante, cara atrás, lateralmente, realizando xiros.
 • Coordinación dinámica xeral
  • Movementos de brazos á hora do baño. Permitir que o neno batuxe na auga.
  • Activación de movementos de pernas e braceo á hora do baño.
  • Poñelo no chan para que repte e gatee, á vez que nos poñemos xunto a el en posición de gateo e colaboramos no seu xogo.
  • Poñerlle un globo nas mans, quitarllo e volverllo a dar.
  • Colocalo en posición de gateo en diferentes planos e superficies: horizontal, inclinado alfombras de pelo longo, colchóns, etc.
  • Sobre un chan limpo e cálido, tombámonos e sentámonos:
   • Provocar este movemento para que o neno cambie a posición de tombado e sentado.
   • Realizar estes movementos varias veces e coma se fose un xogo.
 • Manipulación
  • Promover a execución da pinza dixital (oposición de polgar con outros dedos).
  • Proporcionarlle un acio de uvas para que tente debullalo.
  • Achegarlle faragullas de pan para que as colla.
  • Favorecer que pase inofensivos dun recipiente a outro.
  • Tentar que colla dous cubos coas súas mans.
  • Pasar un cubo dunha man á outra.
  • Pasar páxinas dun libro.
  • Aplaudir.
 
Importante: debemos procurar que o neno teña a oportunidade de practicar estes movementos todos os días, tanto pola mañá como pola tarde, e en cada etapa, os exercicios deben ser un pouco máis amplos e algo máis prolongados.
 
Como organizar as atividades físicas que se propuxeron?
As actividades propostas deben realizarse de forma natural e sen esquecer que o obxectivo é activar, organicamente, ao bebé.
 
Recoméndase organizar as actividades en, polo menos, 3 sesións por día.
 • Orientada ao movemento das mans (manipular, premer, apertar, lanzar). Proporcionámoslle obxectos que poida coller, tocar e soltar, á vez que xogamos, favorecendo a interacción entre neno e adulto e creando lazos afectivos.
 • Dirixida á mellora dos movementos globais. Axudámolo con movementos asistidos e provocámoslle a reptación e o gateo. Estas actividades pódense organizar en planos inclinados nos que se facilite ou dificulte a tarefa motriz.
 • Orientada a exercicios que desenvolven o equilibrio (posición e movementos da cabeza e tronco). Nela realizamos os exercicios descritos en movementos vestibulares e de equilibrio.
 
As tres sesións propostas han de estar enriquecidas permanentemente con accións espontáneas e habituais que realiza o neno

 

 

AF_1 ano vida_orient_gal.png 
 

A información para os teus, rigurosa

O proxecto RISCAR está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020