Probas prenatais para descubrir alteracións cromosómicas no teu bebé

Durante o primeiro trimestre de embarazo (antes das 14 semanas) o teu equipo de obstetra e matrona comentarache que realices unha proba diagnóstica para calcular a probabilidade de que o teu bebé teña alteracións cromosómicas.
Coñécese como PRISCA ou proba de cribado combinado do primeiro trimestre pola cal se cruzan os datos de probas analíticas cos datos da ecografía do primeiro trimestre. O obxectivo é detectar o nivel de risco de que o teu bebé naza con Síndrome de Down.
Se tes máis de 40 anos, poderás elixir se queres realizar a PRISCA (proba de cribado non diagnóstica) ou directamente unha proba diagnóstica como a amniocentese ou a biopsia corial.
 
Que é unha amniocentese?
A amniocentese é unha proba diagnóstica prenatal pola que se extrae unha mostra do líquido amniótico que rodea o feto para a súa análise posterior.

Que é unha biopsia corial?
A biopsia corial é unha proba diagnóstica prenatal pola que se recollen células da placenta para analizalas.

Que resultado poderías esperar da PRISCA?
 A PRISCA non é unha proba diagnóstica e ten 3 posibles resultados: risco baixo, intermedio ou elevado.
Se non tes factores de risco que incrementen a probabilidade de que o teu bebé teña alteracións cromosómicas, segundo o resultado da proba PRISCA, o teu equipo médico recomendarache:
  • Realizar un seguimento normal do embarazo. O resultado do cribado cromosómico é menor a 1/500.
  • Realizar un DNA fetal se o resultado do cribado está comprendido entre o rango 1/271 e 1/500. Se o DNA fetal fose positivo, haberá de facerse unha proba diagnóstica como amniocentese ou biopsia corial.
  • Se o resultado está nun rango entre 1/101 e 1/270, daranche a elixir entre realizar un DNA fetal ou unha amniocentese ou biopsia corial.

Que significan os resultados da PRISCA?
Poñamos o exemplo dunha proba de cribado cuxo resultado é 1/88. Isto significa que de cada 88 embarazos, 1 nacerá con Síndrome de Down. Para saber se é o bebé desa muller, terá que someterse a unha proba diagnóstica (amniocentese, biopsia corial) que confirme ou non a alteración cromosómica.
 
Probas prenatais.jpg

A información para os teus, rigurosa

O proxecto RISCAR está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020