Problemas de saúde

191. Problemas de saúde. Entradilla.jpg
 

Ao longo do primeiro ano de vida, a maioría dos bebés pasarán por algúns problemas comúns, como os cólicos do lactante, a dificultade para durmir ou a febre. A maioría, como a aparición do patrón regular do sono desaparecen a medida que o neno crece e pode adaptarse á súa contorna familiar. Ás veces, os bebés poden padecer outras patoloxías que necesiten solucións individualizadas e atención profesional. Neste apartado ofrecémosvos distintos consellos que poden ser útiles para axudar a mitigar problemas leves e axuda para identificar aqueles que poden ser relevantes para a saúde.

A información para os teus, rigurosa

O proxecto RISCAR está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020