Doazón de sangue de cordón umbilical

EXERCICIO_01.png 

O CORDÓN QUE AGORA LLE UNE Á VIDA, DESPOIS SERÁ A ESPERANZA DOUTROS

A doazón de sangue de cordón umbilical (SCU) do teu fillo/a recentemente nado/a pode contribuír a salvar a vida dun paciente necesitado dun transplante.

Que é o sangue do cordón umbilical e para que serve?

Despois do nacemento do bebé, polo xeral o cordón umbilical refúgase xunto coa  placenta. Con todo, os investigadores comprobaron que o sangue recuperado do cordón umbilical, do mesmo xeito que a medula ósea e o sangue periférico, é tamén unha fonte rica en células proxenitoras.

As células proxenitoras tamén chamadas células nai ou proxenitores hematopoiéticos, son células non especializadas que producen todas as demais células  sanguíneas, incluídas as plaquetas, os  glóbulos vermellos e brancos. Comprobouse que, unha vez transplantadas son capaces de reproducirse no enfermo como células totalmente sas (glóbulos vermellos, brancos e plaquetas), xerando unha medula ósea completa.

Cales son as vantaxes das células proxenitoras do sangue do cordón umbilical?

As células proxenitoras do sangue do cordón umbilical son moito máis fáciles de obter. Ademais, a gama de receptores que poden beneficiarse das células proxenitoras do cordón umbilical é máis ampla. Estas células poden almacenarse e utilizarse para transplantes.

Para que un transplante de medula ósea teña éxito, debe existir unha correspondencia case perfecta de certas proteínas do tecido entre o doante e o receptor. Cando se utilizan as células proxenitoras do sangue do cordón umbilical, as células do doante parecen ter máis probabilidades de enxertarse, mesmo cando non hai compatibilidade absoluta co receptor.

Outra vantaxe engadida é a rápida dispoñibilidade do cordón, en contraposición co doante de medula ósea ou de sangue periférico, xa que o sangue do cordón almacénase xa procesada e lista para o seu uso. 

Quen pode ser doante de SCU?

Pode ser doante de SCU calquera embarazada sa maior de 18 anos, cun embarazo normal (non patolóxico) e un parto que transcorra sen complicacións.

Que se fai co sangue do cordón umbilical doado? 

  • O sangue do cordón umbilical usarase para calquera paciente que a necesite, de acordo coas indicacións médicas e o grao de compatibilidade e idoneidade para os requisitos celulares.
  • Non haberá discriminación por motivos de sexo, raza, nacionalidade, relixión ou situación económica.
  • A doazón será altruísta e anónima.
  • O sangue do cordón umbilical pódese usar con fins de investigación cando non é adecuada para uso terapéutico. 

Unha vez obtida é procesada e criopreservada (conxelada) nos Bancos de Sangue de Cordón Umbilical.

Como facerse doante de SCU?

Se estas embarazada e desexas ser doante de SCU, debes ir a un Banco de Sangue de Cordón Umbilical (BSCU) ou a unha das Maternidades autorizadas para a súa obtención.

Previamente á doazón  deberás pedir información sobre o proceso e asinar, no caso de estar de acordo, un documento de Consentimento Informado.

En calquera caso, e ante a dúbida, podes consultar ao teu profesional de obstetricia ou xinecólogo sobre este aspecto. 

icon03.pngMáis información:

 

 
O Rexistro Español de Doantes de Médula Ósea (REDMO), creado pola Fundación Josep Carreras en 1991, realiza as procuras tanto de doantes de medula ósea como de unidades de sangue de cordón. A Organización Nacional de Transplantes (ONT) coordina, en colaboración co REDMO e cos bancos de SCU, a obtención e distribución do sangue de medula ósea dos doantes e das unidades de SCU dos bancos.
Ceder o sangue do cordón umbilical do bebé é un sinxelo acto altruísta que todas as futuras nais poden cuestionarse antes do parto. Non comporta ningún risco e coas células nai que contén pódese axudar a persoas enfermas de calquera país a recuperarse, xa que os bancos de cordón forman unha rede mundial.
EXERCICIO_01.png 

Desde que se abriu a posibilidade do emprego do sangue de cordón umbilical, foron creándose bancos de sangue de cordón umbilical en todo o mundo. Estes cordóns son doados de forma altruísta, e utilizados sempre que hai un enfermo compatible que o necesite. Desta forma, hoxe en día cando se indica un transplante de proxenitores hematopoéticos (os habitualmente chamados “transplantes de medula”) as procuras de doantes realízanse tanto de doantes de medula ósea, como entre as unidades de sangue de cordón umbilical almacenadas. No noso país o Rexistro Español de Doantes de Medula Ósea (REDMO) é quen realiza estas procuras.

Podedes atopar información de utilidade na Guía de la donación de sangre de cordón umbilical. Editada pola Fundación Josep Carreras.

E no folleto Dona la sangre del cordón umbilical da Organización de Transplantes. Ministerio de Sanidade.

A información para os teus, rigurosa

O proxecto RISCAR está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020